than trắng

Than trắng và than mùn cưa – cách phân biệt!

Than trắng và than mùn cưa thường có tên gọi chung là than không khói, cho nên hay bị nhầm lẫn trong cách gọi. Tại sao than trắng và than mùn cưa lại khác hẳn than hoa, chẳng qua là Xem thêm